Omgaan met impotentie

Impotentie is een wijdverbreid probleem

Impotentie wordt gedefinieerd als het aanhoudende onvermogen om een erectie te krijgen of te behouden die voldoende is voor seksuele activiteit. Onder aanhoudend wordt verstaan: gedurende minstens een half jaar.  In Nederland lijden naar schatting 800.000 mannen vanaf 30 jaar aan deze stoornis. Er zijn zelfs bronnen die spreken van een miljoen. Door de taboesfeer rond het onderwerp is het moeilijk om betrouwbare cijfers te genereren, maar het mag duidelijk zijn dat het een veelvoorkomend probleem is.

In medische termen wordt deze problematiek aangeduid als “erectiele disfunctie“, omdat het vage begrip “impotentie” de lading niet geheel dekt. Het gaat namelijk niet alleen om aanhoudende erectieproblemen (impotentia coeundi), maar ook om het onvermogen om te reproduceren ( impotentia generandi). De term impotentie slaat eigenlijk alleen op het eerstgenoemde.  Een erectiele disfunctie heeft grote invloed op de beleving van een relatie, de seksualiteit en het zelfbeeld. Uiteindelijk kan het leiden tot ernstige psychologische problemen en alleen al daarom is het belangrijk om op tijd in te grijpen.

Impotentie en relatie

Aanhoudende erectieproblemen zijn voor vele relaties een beproeving. Wanneer “het in bed niet meer lukt”, wordt dit door de partner helaas vaak verkeerd geïnterpreteerd. De vrouw betrekt het probleem op zichzelf, vreest dat ze niet meer aantrekkelijk genoeg is voor haar man of dat de relatie zijn langste tijd heeft gehad. Of nog erger: dat haar man vreemdgaat en daarom geen interesse meer heeft in zijn eigen vrouw… Door deze vermoedens, angsten en onzekerheden lopen helaas vele relaties op de klippen.

Impotentie en seksualiteit

Erectiele disfunctie belast en beperkt de seksualiteit. Vaak is er sprake een vicieuze cirkel. Door de potentieproblemen zet de man zichzelf – bewust of onbewust – onder druk of wordt in het ergste geval zelfs onder druk gezet. Door deze extra psychische belasting nemen de erectiestoornissen meestal toe, wat op zijn beurt de belasting en druk weer verhoogt. Door faalangst is er in vele gevallen helemaal geen sprake meer van seksualiteit. Een vicieuze cirkel die meestal alleen met behulp van een geschikte therapie kan worden doorbroken.

Impotentie en zelfbeeld

Voor veel mannen speelt de potentie een belangrijke rol bij hun gevoel voor eigenwaarde en zelfbewustzijn. Het wordt met mannelijkheid geassocieerd. Een potentieprobleem zorgt er daardoor vaak voor, dat de man zich minder mannelijk voelt. Hoe sterker deze samenhang, des te erger lijdt de man onder de erectiele disfunctie.

Impotentie overwinnen

Het probleem erectiele disfunctie wordt vaak verzwegen, wat eigenlijk de verkeerde aanpak is. In plaats daarvan is het juist belangrijk dat men er open mee omgaat en dat ook de partner bij het probleem wordt betrokken, zodat deze weet dat het niet te maken heeft met hun onderlinge relatie. De hiervoor genoemde vicieuze cirkel moet worden doorbroken. Onder het motto “niets moet, maar alles is welkom” kan men het seksleven op een luchtige manier weer een duwtje in de juiste richting geven en de ergste druk van het thema af halen. Bevrediging en intimiteit zijn immers op vele manieren mogelijk – een erectiele disfunctie hoeft het seksleven niet volledig te blokkeren. Naast het doornemen van de juiste informatie kan ook een bezoek aan een seksuoloog zinvol zijn. Ook paartherapie is erg geschikt. Bovenal moet het alle betrokkenen duidelijk zijn dat impotentie niets te maken heeft met een gebrek aan mannelijkheid. Het is immers een aandoening waar vele miljoenen mannen onder lijden. Erectiele disfunctie is vaak goed te behandelen mits men de oorzaak weet vast te stellen en daar vervolgens een geschikte aanpak op laat aansluiten. Lichamelijk onderzoek door een huisarts of uroloog is dan ook ten zeerste aan te raden. Degenen die niet worden afgeschrikt door de mogelijk nogal heftige bijwerkingen, kunnen zich middelen als Viagra, Cialis of Levitra (PDE-5-remmers) laten voorschrijven. Een goed alternatief hiervoor is suppletie met bepaalde aminozuren. Het “nadeel” van de natuurlijke aminozuren is dat het zijn positieve werking pas na enige tijd ontvouwt – resultaten zijn iets minder snel vast te stellen dan bij de synthetische middelen. Groot voordeel is dat ze geen bijwerkingen hebben en dat de werking blijvend is. Vele wetenschappelijke onderzoeken hebben het nut van de aminozuren arginine en ornithine reeds officieel vastgesteld.