Potentietest

Potentieproblemen komen nooit uit het niets. Het kiezen van een passende behandelmethode of geschikt middel heeft dan ook alleen zin, wanneer de oorzaak van de stoornis bekend is. Met de volgende test kunt u vaststellen of u aan een erectiestoornis lijdt en zo ja: in welke mate. Beantwoordt u voor het beste resultaat alle vragen zo eerlijk mogelijk. De test is geheel anoniem. Sla geen vragen over en geef maar één antwoord per vraag.

Deze test oriënteert zich aan de internationale standaards van het IIEF. Als resultaat krijgt u een algemene (niet bindende) inschatting over uw eventuele  erectiestoornis.